Trädgårdstjänster

Våra trädgårdstjänster

Hos oss kan du beställa de trädgårdstjänster du behöver hjälp med i din trädgård. Vi kommer då och utför det arbete du behöver hjälp med.

Behöver du en trädgårdsmästare, trädgårdsskötare eller trädgårdsartitekt? För att göra en bättre bedömning av ditt behov kan du läsa vår sida om Trädgårdsmästare.
Trädgårdstjänster Pris
Det pris du betalar för våra trädgårdstjänster är ett timpris som ligger på 240 kr/h (inkl. moms, efter RUT-avdrag). Detta är vad vi kallar bas-priset. I bas-priset ingår en trädgårdsarbetare och mindre redskap.

Vid behov av större redskap eller maskiner använder vi i första hand de du redan har. Detta gör vi för att hålla nere priserna då vi tycker det är onödigt att betala extra för något du redan har. Om du saknar större redskap eller maskiner kan du lägga till detta som en tilläggs-tjänst. Kostnad för tilläggs-tjänst ligger på +20 kr/h för större redskap och +60 kr/h för maskiner.

Mer om pris-strukturen har vi beskrivit på sidan Pris.

Man cutting the grass with loan mover.
garden hose and spray gun on hand to water the green field