Lövkrattning

Vi krattar löv

Få undan löven & kvistar för att få trädgården fin igen med hjälp av vår lövkrattning.

Förutom att trädgården ser trevligare ut så mår gräsmattan bättre av att få in solljus.

Höststädning
Vi erbjuder hjälp med höststädningen i din trädgård. Du kan välja mellan att vi kommer och räfsar alternativt blåser med en stark ryggburen lövblås. Det första alternativet är mer miljö-vänligt, har lägre timpris men tar längre tid. Det andra alternativet ger ett finare resultat, går snabbare men har högre timpris.

Förutom att du önskar bli av med löven så kan vi snygga till trädgården ytterligare genom att att klippa ned perenner som har vissnat ner för året.

Höststädning Pris
Du betalar ett timpris för tiden din trädgårdsskötare arbetar för dig. Priset är 225 kr/h (efter RUT, inkl. moms) och är på löpande räkning. Detta pris är för räfsning.

Önskar du ett finare & renare resultat (t.ex. rent på stenanläggningen eller på gruset, under buskar eller häckar, m.m.) så rekommenderar vi lövblåsning. För lövblåsning tillkommer +60 kr/h (efter RUT, inkl. moms). Om du själv har en lövblås samt drivmedel tillkommer ingen extra kostnad. En stark ryggburen lövblås är att föredra. Lövblåsning är vad de flesta beställer, dels ger det ett bättre resultat men även en något lägre totalkostnad.

När löven har räfsats eller blåsts ihop så packar vi ihop allt avfall. Antingen har du egna sopsäckar eller BigBags vi kan packa i, eller så tar vi med oss. Om vi tar med oss sopsäckar så är kostnaden 6 kr/säck.

Slutligen när packningen är klar ska trädgårdsavfallet forslas bort. Om du har ett släp så kan du själv forsla bort. Vi packar då ditt släp med säckar, eller om du gör det själv. Dvs kostnaden för den biten blir 0 kr.

Autumn leaves in garden